Subsidie sedumdak

Het is in sommige gemeenten mogelijk om een subsidie te krijgen voor de aanleg van een sedumdak. Je krijgt over het algemeen dan een bepaald bedrag per vierkante meter terug, vaak met een maximum. Ook maakt het soms verschil of je een particulier bent of een organisatie. Hier lees je alles over de subsidie sedumdak en de gemeenten die het geeft.

grd

De overheid heeft duurzaamheid als speerpunt

subsidie sedumdakAl jaren investeert de Nederlandse overheid in maatregelen die gebruik van grondstoffen en energie duurzamer maken. Bijvoorbeeld, voor de aanleg van duurzame productiemethoden of maatregelen om zuiniger met energie om te gaan. In dit kader zijn er een flink aantal subsidies beschikbaar voor bedrijven en particulieren die zulke maatregelen willen nemen. Waarvoor die subsidies precies gegeven worden, dat verandert vrij vaak. Op dit moment krijg je bijvoorbeeld geen subsidie om zonnepanelen te installeren, wat een paar jaar geleden wel zo was. En nieuw zijn subsidies voor apparatuur om duurzaam energie op te wekken, zoals kachels voor biomassa en zonneboilers. In 2018 gelden er geen landelijke subsidies voor het aanleggen van sedumdaken. Dat kan volgend jaar weer volledig anders zijn. En gelukkig zijn er op dit moment een aantal gemeenten die die subsidies wél geven.

Wat zijn de voordelen voor de overheid van sedumdaken?

Sedumdaken bieden niet alleen voordelen voor de eigenaars ervan en voor de natuur. Ook de openbare ruimte en de openbare voorzieningen ondervinden er voordeel van. Dat is de reden dat sommige gemeentes wél een subsidie geven. Over welke voordelen hebben we het dan? Om te beginnen wordt de luchtkwaliteit beter. Sedumdaken nemen CO2 op, filteren fijnstof, en produceren zuurstof. Ze maken de lucht vochtiger en koeler. Dat is allemaal gunstig voor de atmosfeer in de vaak benauwde kernen van onze steden. Verder maakt een sedumdak vervuiling zoals zware metalen onschadelijk. En een groendak neemt bij hevige regen water op, dat een tijdje vastblijft in het substraat. Normaliter zou het direct, via de regenpijp, naar de goot stromen. Door dat snelle wegstromen via kale steen en daken kan het rioolstelsel in steden overbelast raken, met overstromingen tot gevolg. Een sedumdak zorgt voor waterberging en is daardoor een gewilde toevoeging aan het stedelijk landschap.

Details over de subsidies

Zoals iedereen die wel eens subsidie heeft aangevraagd weet, kan dit wat papierwerk met zich mee brengen. Er wordt vaak subsidie gegeven op basis van het aangelegde oppervlakte sedumdak. Er moet dus een rekensommetje gemaakt worden, en er gaan tijd overheen voordat je een vergoeding krijg. De bekende ambtelijke molen dus. Ook geeft een aantal gemeenten niet specifiek subsidie voor het aanleg van sedumdaken. Toch is er dan een vergoeding mogelijk, die dan echter uit een ander potje komt, bijvoorbeeld voor het stedelijk waterbeheer. En in een aantal situaties is niet duidelijk of er aanspraak gemaakt kan worden op een vergoeding. Ga dus het liefst na bij je eigen gemeente of je een vergoeding kunt krijgen. Liefst vóórdat je je sedumdak aanlegt.

Bij welke gemeenten kan je een vergoeding krijgen voor een sedumdak?

In 2018 geven in ieder geval de volgende gemeenten subsidie voor de aanleg van een sedumdak.

 • Alphen aan de Rijn – Hier zijn geen directe subsidies mogelijk. Wel kan je aanspraak maken op bepaalde leningen voor duurzame projecten, en op een lening voor energiebesparende maatregelen.
 • Almelo – Er geldt een vergoeding van €17,- / m2 voor particulieren en voor bedrijven die een groendak aanleggen.
 • Amsterdam – Je kunt vergoeding krijgen tot 50% van de aanlegkosten, met een maximum van €50,- / m2. De exacte hoogte is afhankelijk van de waterbergende capaciteit van het dak.
 • Amstelveen – Er geldt in Amstelveen een vergoeding van €10,- tot €15,- / m2.
 • Apeldoorn – Hier geldt een vergoeding van €30,- / m2, gebonden aan een maximum per gebouw, en voor maximaal 50% van de totale kosten. Het geldt overigens alleen voor gebouwen die op het rioolnet zijn aangesloten.
 • Breda – In Breda geldt een vergoeding van €20,- tot €30,- / m2, met een maximum van 50% van de totaalprijs.
 • Capelle a/d Ijssel – In deze gemeente kan je een vergoeding van €25,- / m2  aanvragen, met een maximum per gebouw. De maximale vergoeding verschilt tussen particulieren en bedrijven.
 • Den Haag – Hier krijg je een vergoeding van €25,- / m2, met een maximum van 50% van de totale kosten.
 • Groningen – Groningen biedt een vergoeding van €50,- / m2.
 • Den Bosch – Hier geldt een vergoeding van €25,- / m2 en de mogelijkheid om buurtsubsidie aan te vragen.
 • Hoorn – In Hoorn kun je 10 tot 15 procent van de kosten vergoed krijgen, met een maximum tot €5.000,-
 • Leiden – In Leiden geldt een vergoeding van €25,- / m2 met een maximum tot €15.000,-.
 • Leidschenburg-Voordam – Hier kun je 25 tot 30 procent van de kosten vergoed krijgen.
 • Nijmegen – In Nijmegen kan je aanspraak maken op een totale vergoeding van €5.000,- voor particulieren en  €20.000,- voor bedrijven en eigenaren.
 • Rotterdam – Hier geldt een vergoeding van €20,- / m2.
 • Smallingerland – Hier geldt een vergoeding van €10,- tot €30,- / m2 , afhankelijk van de grootte van het sedumdak.
 • Soest. In Soest geldt een vergoeding van €30,- / m2 met een maximum van 33% van de totale kosten.
 • Tilburg. Als je in de binnenstad woont geldt een vergoeding van 50% van de kosten, met een maximum van €25,- / m2.
 • Utrecht. Hier krijg je een vergoeding van €30,- / m2, met een maximum van 50% van de totale kosten en een maximum van €20.000,-.
 • Zoeterwoude. In deze gemeente krijg je een vergoeding van €20,- / m2.